Kommunen i Andorra

Åben kort
Lokal tid:
01:50:18

Seu de la Justícia/BATLLIA/TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA/TRIBUNAL DE CORTS/MINISTERI FISCAL

Avinguda de Tarragona, 58-62, Andorra la Vella
courthouseLæs mere

Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (Bopa)

Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Tribunal Constitucional d'Andorra

Carrer de la Vall, 28, Andorra la Vella
courthouseLæs mere

SAPIM SLU

C/ B.Riberaygua, 39, 4-3, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Agencia Tributaria

Baixada del Molí, 26, Andorra la Vella
accountingLæs mere

Caixa Andorrana de Seguretat Social

Carrer Joan Maragall, 3, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Randstad ETT

Carrer Sant Salvador, 10, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Servei d'Immigració d'Andorra

Edifici de Serveis de l'Obac 2, planta baixa, Carrer de les Boïgues, Escaldes-Engordany
local_government_officeLæs mere

Comú d'Escaldes-Engordany

Les Escaldes
local_government_officeLæs mere

Oficina d'Atenció Ciutadana d'Escaldes-Engordany

Carrer Josep Viladomat, 7, Escaldes-Engordany
local_government_officeLæs mere

M.E.S.A.

Avinguda d'Enclar, 67, Santa Coloma
local_government_officeLæs mere

AGAD - Agència Andorrana Antidopatge

Centre de Tecnificació Esportiva - C/ Narciso Yepes s/n, Ordino
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning