Kommunen i Andorra

Lokal tid:
00:18:31

Seu de la Justícia/BATLLIA/TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA/TRIBUNAL DE CORTS/MINISTERI FISCAL

Avinguda de Tarragona, 58-62, Andorra la Vella
courthouseLæs mere
Tribunal Constitucional d'Andorra

Tribunal Constitucional d'Andorra

Carrer de la Vall, 28, Andorra la Vella
courthouseLæs mere

SAPIM SLU

C/ B.Riberaygua, 39, 4-3, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Agencia Tributaria

Baixada del Molí, 26, Andorra la Vella
accountingLæs mere
Caixa Andorrana de Seguretat Social

Caixa Andorrana de Seguretat Social

Carrer Joan Maragall, 3, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere
Randstad ETT

Randstad ETT

Carrer Sant Salvador, 10, Andorra la Vella
local_government_officeLæs mere

Servei d'Immigració d'Andorra

Edifici de Serveis de l'Obac 2, planta baixa, Carrer de les Boïgues, Escaldes-Engordany
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning