Seværdigheder i Andorra

Åben kort
Coat of arms: Andorra

13:50:09

Landekode ISO AD

Telefonopkald +376

Tidszone Europe/Andorra

Hovedstad Andorra la Vella

Mest populære byer

Andorra la VellaAndorra la VellaBefolkning:22 615
AnyósLa MassanaBefolkning:847
ArinsalLa MassanaBefolkning:1 620
CanilloCanilloBefolkning:4 826
Pas de la CasaEncampBefolkning:2 403
El TarterCanilloBefolkning:747
EncampEncampBefolkning:12 338
Escaldes-EngordanyEscaldes-EngordanyBefolkning:14 521
La CortinadaOrdinoBefolkning:809
La MassanaLa MassanaBefolkning:10 076
L'AldosaLa MassanaBefolkning:843
Les BonsEncampBefolkning:1 117
OrdinoOrdinoBefolkning:4 545
Sant Julià de LòriaSant Julia de LoriaBefolkning:9 379
Santa ColomaAndorra la VellaBefolkning:3 002
SisponyLa MassanaBefolkning:1 081
SoldeuCanilloBefolkning:559
VilaEncampBefolkning:1 062

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning